Basshunter – Dota lyrics

in basshunter


Basshunter – Dota lyrics

Det är det enda ni gör på dagarna
Ni sitter där i Ventrilo och spelar DotA

Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
I hear you man

Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
I feel you man

Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
å pushar på å smeker,
med motståndet vi leker
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
å springer runt å creepar,
och motståndet vi sleepar (x5)
liriktube.blogspot.com
Have one on the house
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA

I hear you man
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA

I feel you man
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA

That’s more like it
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA

Excellent choice
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA

Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
å pushar på å smeker,
med motståndet vi leker
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
å springer runt å creepar,
och motståndet vi sleepar

Let’s get it on

Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
å pushar på å smeker,
med motståndet vi leker
Vi sitter här i venten och spelar lite DotA
å springer runt å creepar,
och motståndet vi sleepar (x2)

Don’t worry, be happy

{ 2 comments… read them below or add one }

Anonymous December 23, 2011 at 12:17 am
Anonymous December 23, 2011 at 12:17 am

Previous post:

Next post: